Diverse historik och urklipp

 

 

Några minnen från Ilnestorp

Det var i mitten på 40-talet. Kulturens vindar börjar blåsa in, även på landsbygden. Inom SLU började det talas om bygdegårdar. Vi här i byn tyckte att vi skulle göra något. Dahle'ns var kommna till skolan och vi satte upp en stor gran på skolgården. Det blev så småningom julfest med dans kring granen. I småskolan var dukat upp till fest med kaffe och kakor. Vi hade gjort en scen i en hörna och där hade vi sketcher och monologer samt en radiogrammofon svarade för musiken.

Minns särskilt Valfrid som nyhetsuppläsare, med satiriska inslag från byn och världen. Dessutom hade vi lotterier då meningen var att vi skulle starta ett bibliotek. Det kom igång av populära författare som Salje, Vilhelm Moberg m. fl.. Många böcker skänktes och sä så fick vi upp boklådor från sockenbiblioteket, som byttes några gånger om året. Detta höll på i några år och jag tror att Valfrid var den första bibliotikarien Senare hade nog Ruben denna befattning och vi skaffade fleroch fler böcker.

Med tiden blev kommunikationerna bättre och vi kunde inte tillfredställa låntagarna med nya böcker så allt överlämnades till sockenbiblioteket.

 

 

Linberedning

 

Vid Ilnestorp fanns en brydestua för linberedning belägen på Erikstorp. Av denna finns nu bara stenruinerna av bastudelen kvar. Byavandringens samlingspunkt år 2012.

För att återgå hit igen från kart-länken nedan tryck på returpilen i webläsaren!

 

Informativt om linberedning med vackra bilder:  http://www.linodlarna.se/om-lin.html

bryde-1-k.jpgbryde-2-k.jpg 

På åkern stax utanför Västra Vram mot Ilnestorp låg också en brydestua men den är helt borta nu.

 

Besök vid en "brydestua" i Svensköp numera Killhult

I Svensköp några km ifrån Ilnestorp finns en fin restaurerad brydestua som ligger i en sluttning någon knapp kilometer ifrån kyrkan. Bilderna här nedan är från denna. 
 
Varje by hade förr brydestuor som användes vid linberedningen. Dessa låg utanför byarna p.g.a. brandrisken eftersom linet torkades där i stark hetta. Ofta låg brydestuans bastudel som påminner om en valvbro med gavelväggar av sten i en sluttning. Ihop med  detta eldstadsförsedda rum fanns ett mindre hus där linet "bråkades".
.
För att återgå hit igen från länken nedan tryck på returpilen i webläsaren!
 
http://www.sloff.se/sob/99-1/linbered.htm                             
.
Brydestuans ungefärliga läge i Svensköp på kartbild. (Ilnestorp ligger till höger om markeringen i kartan) V.g. klicka på efterföljande blå kartlänk.   För att återgå hit igen från kartbilden tryck på returpilen i webläsaren!   (Zoom: Tryck + eller - i kartan)
.
cimg0259-k.jpg
.
cimg0255-k.jpg
.
cimg0258-k.jpg
.
cimg0248-k.jpg
.
cimg0245-k.jpg
Bastun
cimg0247-k.jpg

Eldstaden, galten

cimg0249-k.jpg
.
cimg0250-k.jpg

Linbråka, handbråka

.
cimg0251-k.jpg
.
cimg0257-1k.jpg
-
cimg0257-2k.jpg
-
cimg0257-3k.jpg
.

 

Skolan

 img-1136a.jpg 1136a

 Kan ochså nämna fastlagstiden med "bollamåndag" och "stingkagetisdag". Då gällde det att komma tidigt till skolan, för den förste blev kung och sedan blev det bara sämre och sämre titlar. Gud nåde den som kom sist.  

img-1138k.jpg 1138

 

img-1137k.jpg 1137img-1139k.jpg 1139img-1140k.jpg 1140img-1141k.jpg 1141

 

img-1207k.jpg 1207

  

 

Jordbrukskassans första styrelse1916

img-1150k.jpg  1150

 

När telefonen och elströmmen kom till Ilnestorp

Telefonen

Intervju 17/4-2008  med Sven Nilsson född 1920  av Göran Karlsson.

Den första telefonlinjen kom från Svensköp, där telestationen låg och fick endast två abonnenter i Ilnestorp. Dessa var Anders Isaksson och Samuel Persson som var innehavare av affären (Ilnestorpsvägen 457). Telefonnumrena var 38B och 38C. 38A var Per Nilssons nummer som bodde på vägen från Svensköp. Tre abonnenter på samma par trådar innebar att man kunde lyfta luren och tjuvlyssna på den andres samtal. Lite senare kom från telestationen i Tollarp en ledning som gick till Skogsliden (Ilnestorpsvägen 115) och vidare till Einar Nilsson (Ilnestorpsvägen 170-26) och fram till Johan Persson på Tostarp. (Ilnestorpsvägen 328-c:a 140)

Ledningen byggdes så småningom ut till ett tjugotal hus i Ilnestorp. En automatststion, som var en av de första i trakten, inrymdes i Hanna och Nils Ehldes boningshus Ilnestorpsvägen 469. Automatstationen sades upp 1945. Den nya byggdes nästan mitt över vägen vid Ilnestorpsvägen 469 där den ligger än idag. Huset vid Ilnestorpsvägen 469 ägs idag av Boel och Göran Karlsson sedan 1993. Vid husrenovering påträffades rester av kopplingsplintar i krypgrunden. Ossian Olsson grävde med sin traktorgrävare av den gamla utgångna telekabeln vid avloppsarbete.

Kartbild för nuvarande telestationen: V.g. klicka på efterföljande blå kartlänk.
För att återgå hit igen från kartbilden tryck på returpilen i webläsaren!   (Zoom: Tryck + eller - i kartan)

 http://kartor.kristianstad.se/kkarta/?poi=Ilnestorpsv%C3%A4gen%20115&center=176014.657661,6197485.730029&zoomlevel=6&maptype=Karta_farg&addmarker=UE9JTlQoMTc1OTYzLjcyNTI3OTUlMjA2MTk3MzIxLjY4ODA3MykkJFBPSU5UKDE3NTc5OC4zNjA0MDQ1JTIwNjE5NzIxNy4xNzc0NzIpLElsbmVzdG9ycHN2JUMzJUE0Z2VuJTIwNDU1JCROdXZhcmFuZGUlMjB0ZWxlc3RhdGlvbmVuLDAkJDA=

 

Elektricitet

Intervju 17/4-2008  med Sven Nilsson född 1920  av Göran Karlsson.

Elekrifieringen av Ilnestorp skedde 1937-38. Kraftledningen kom från Älmhultshållet (Hörby kmn.) över mossen söder om byvägen i Ilnestorp. Stolpar och ledningar har samma sträckning idag. En transformatorstation byggdes intill bäcken vid Friggestad 1:2. (?)(karta)     Själva distrbutionsledningen följde landsvägen genom byn ända ner till Skogsliden (Ilnestorpsvägen 115) Sven Nilsson berättar att ledningsstolparna var rejält krokiga ekstolpar som hade tre trådar. Stolparna togs från den närbelägna skogen.

Elektrikerna som installerade i husen var tre bröder vid namn Kalle, Hetz och Gustav Vind. Även en Andersson från Degeberga var med och installerade. Armaturerna tillhandahölls mestadels av en farbror till Sven Nilssons fru Svea. Han hette Nils Jönsson och var återförsäljare för en elfirma i Malmö. Vid denna tid var man inte lika beroende av ström som idag. Strömmen användes mest för ljuspunkteroch något enstaka vägguttag för sladdlampa. Fastighetsägarnas ekonomi styrde inkopplingarna. Alla hade inte råd till en början att koppla in sig på nätet. Strömmen kunde vid oväder vara borta i flera dagar.

 Karbid och fotogenlampans tid var nu förbi. Byn utvecklades och fick en andelsfrys på femtiotalet. Frysen inrymdes i affärens uthus och hade 24 fack om vardera c:a 200 liter.

Gatubelysningen kom till strax före 1 januari 1974 då kommunsammanslagningen ägde rum. Detta tack vare långvariga påtryckningar av Josef Olsson,  vilket alla bybor varit tacksamma för.

Bertil Malmberg berättar en historia om Anders Jeppsson som hälsade på hos sin bror Nils när Nils precis hade fått elektriskt ljus inkopplat. Anders satte sig att läsa under lampans sken och kände väl nymodighetens behag. Detta tyckte inte Nils om som sade "Du kan gå hem med dig. Du behöver väl inte sitta här och slita på mitt ljus. 

 

Ilnestorpsvägen

Byavägen; intervju med Sven Nilsson 23/4-2008 född 1920  av Göran Karlsson

Vägen var en smal grusväg. Stengärden fanns på båda sidor av vägen hela sträckan men som regel gick det att mötas. Vägförvaltningen skötte underhållet med hjälp av vägskrapa och vält. Skrabe-Petter körde vägskrapan och Nils Persson vältade. 1965 togs stengärdena bort av vägförvaltningen med hjälp av militär. Det som inte grävdes ner användes till utjämning vid Rolf Berntssons. På fastigheten Ilnestorp 11:2 Ilnestorpsvägen 469 lades stora mängder sten som nu bildar en brant och hög slänt bakom byggnaderna mot söder. Med utfyllnaderna  byggdes även dämmet vid Leif Svenssons (Ilnestorpsvägen 170-26)

Vägen blev bredare men var fortfarande grusväg. Snöröjningen sköttes för hand med snöskyffel. Alla var skyldiga att hjälpa till. Alvar Anderssons far Anders Nilsson var (som Sven minns det) den siste plogfogden och var utsedd av vägstyrelsen. Plogfogden anskaffade folk och avlönade dessa. Vägstyrelsen kunde också hjälpa till med lastbil av märket "Tidaholm". Den var utrustad med spetsplog. Chauffören hette Palm och var klädd i "spetsbyxor". http://sv.wikipedia.org/wiki/Spetsbyxor

 Någon gång på 40-talet byggdes kurvan vid Dag Valfridssons Ilnestorpsvägen 537 om. Den gamla sträckningen gick precis förbi milastenen och tvärt till höger mot Svensköpshållet.

För att förbättra vägen lade vägförvaltningen först på oljegrus. Asfaltbeläggningen av vägen har senare tillkommit succesivt med åren.

 

Hemvändardagar

 11 Juli 1991

img-1222k.jpg  1222

 

26 Juni 1992

img-1215k.jpg 1215

img-1216k.jpg 1216

 

 

Torven skars på gammalt vis

img-1218k.jpg 1218

Årtal??

img-1219k.jpg 1219

 

 

 

 img-1193k.jpg 11903

img-1194k.jpg 1194

 

Krigsminnen

 img-1217k.jpg 1217

 

"Stora Flygnatten" 29-30 augusti 1944

Den 30 augusti 1944 störtade ett Lancaster-bombflygplan vid Svensköp som ligger några km sydväst om Ilnestorp. 

avro-lancaster-b-i-pa474-1.jpg

Flygplanets ungefärliga nedslagsplats på kartbild. (Ilnestorp ligger till höger om markeringen i kartan) V.g. klicka på efterföljande blå kartlänk.   För att återgå hit igen från kartbilden tryck på returpilen i webläsaren!   (Zoom: Tryck + eller - i kartan

http://kartor.kristianstad.se/kkarta/?poi=Ilnestorpsv%C3%A4gen%20115&center=173790.168792,6195810.914163&zoomlevel=4&maptype=Karta_farg&addmarker=UE9JTlQoMTcyOTk5LjA2MzA4MDUlMjA2MTk2MTYyLjgxMDY4MzUpLExhbmNhc3RlcmJvbWJhcmVuJTIwMTk0NCww

cimg0261-k.jpg
 

Minnesmärkets text lyder:

Natten mellan den 29&30 augusti, tjugo minuter efter midnatt störtade en Brittisk Lancaster Type 683 DWG N.o. G1504 Capacity G4 88. SW GBAF

Pilot ombord var Flight Sergant King.

Efter passage av Skånes luftrum lades kuren mot Bornholm där man senare skulle svänga söderut mot bombmålet Stettin i Polen.  Då man lämnade Skåne och flög ut över Hanöbukten med kurs mot Bornholm träffades flygplanets stjärtparti av projektiler från ett tyskt nattjaktplan. Bombplanet blev svårt skadat och förmodligen dödades akterskytten vid detta anfall.  

Piloten fann Lancastern svår att styra och beordrade besättningen att hoppa i fallskärm men innan dess vände han tillbaka mot Skånekusten för att de skulle hamna över land. Dessvärre hoppade de för nära kusten och drev ut över Hanöbukten.  Där landade de i mörker och drunknade.  När piloten insett att hans besättninglämnat planet hoppade han själv och landade i Ilnestorp strax öster om Svensköp.  

Planet var nu herrelöst och flög först förbi Svensköp, gjorde en u-sväng och tog åter kurs mot Svensköp. Strax innan nedslaget kom en första explosion och därefter tog planet mark med full bomblast. Smällen blev fruktansvärd och endast smådelar av planet fanns kvar på nedslagsplatsen.  Fönster på hus och byggnader slogs in flera kilometer från nedslagsplatsen.

Frosta Härads Hembygdsförening  har till minne av den döde akterskytten som var kvar i planet när det störtade, rest detta minnesmärke. Detta är en kopia av den propeller man hittade här på nedslagsplatsen.

___________

Brittiska nödlandare 1940-45.

Så lyder titeln på en bok skriven av Rolph Wegman. Han har forskat i ämnet och läst förhörsprotokoll mm. Jag tänkte återge en del av vad han skriver, inklusive egna tillägg, om bombplanet som störtade i Svensköp natten mellan den 29 och 30 augusti 1944.

Planet, en Lancaster MK1 med beteckningen HK 594, hade en både engelsk och nyzeeländsk besättning om sju man med flygsergeant Douglas Arthur King som förare. Man hade klarat sig över Danmark och Kattegatt när man flög in över svenska kusten. De flög på 2000 meters höjd med sydvästlig kurs i rikting mot Bornholm som var nästa brytpunkt på vägen mot Stettin. Plötsligt träffades planet av automatkanoneld när man passerade ut över Östersjön vid svenska kusten. Troligen dödades akterskytten vid detta anfall. Flygplanet blev svårmanövrerat och föraren gav order om uthopp. Vittnen på marken såg flygplanet svänga i en vid båge in mot land när det attackerades av ett tyskt nattjaktplan. I samband med denna sväng hoppade fem av besättningen mot Östersjöns vatten. Föraren flygsergeant King hoppade sist och landade i  Ilnestorp på ängen väster om Fridhem (Ilnestorpsvägen 482). Lancastern störtade norr om Svensköp i en fruktansvärd explosion. Intilliggande byggnader fick fönster och dörrar utblåsta och även ett tak blåstes bort.

Skolbyggnaden fick alla rutorna krossade och Bertil Stridh i Svensköp berättar att skolstyrelsen sökte ersättning för skadorna hos svenska försvaret men fick nej. Man kom då på idén att söka ersättning hos engelska staten som betalade. Bertil har tagit tillvara skrivelserna med bland annat mått på glasrutorna mm. Han har också delar från flygplanet.

Ett pansarförband var förlagt i bokebacken innanför Erikstorp. Olle Holmkvist (Ilnestorpsvägen 247-31) berättar att det dånade rejält när stridsfordonen gav sig över gårdsplanen på väg mot nedslagsplatsen i Svensköp. Olle berättar vidare att när maten inte passade hemma gick han till pansarförbandets koktross och åt.

I missionshuset var hemvärn och luftlottor förlagda. Från luftbevakningstornet såg man en fallskärm landa. Flygsergeant King sågs sedan gå ut på vägen i riktning mot Svensköp och nedslagsplatsen. Luftlottor hämtade honom och tog honom till missionshuset. Här förhördes han senare av en svensk flygvapenofficer. King förklarade att han felnavigerat och han uppgav också att han aldrig sett det tyska nattjaktplanet.

Den 30 augusti påträffades två kroppar tillhörande besättningen utanför Åhus.De blev sedan tillsammans med kvarlevorna av akterskytten begravda i Helsingborg den 7 september 1944.

Efter några dagar vila fick flygsergeant King åka tåg norrut till Korsnäs dit han kom den 6 september.Den 10 oktober återbördades han till hemlandet. King har varit tillbaka på senare år och besökt platserna för haveriet. Man ska komma ihåg att de här flygplansbesättningarna var unga pågar i 20-årsåldern,

Vraket efter Lancastern blev till skrot. Skrothandlare fick lägga anbud. A.Andersson i Linderöd hade högsta budet och fick det. Ett propellerblad blev stående ute på skroten i Svensköp där det med tiden vittrade sönder. Kjell-Åke Espersson har gjort en kopia som står som ett monument vid nedslagsplatsen.

Ilnestorp 2012-03-10

Göran Karlsson  

 __________

 
Klicka på efterföljande länkar och läs mer om "Stora Flygnatten":
 
 

 

 Historia

 http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article848599/Ilnestorps-historia-ska-saumlttas-paring-praumlnt.html

 

 

Film och bildvisning 8 mars 2012

Söndagen 8 mars i Byahuset/Missionshuset visade Evert Walfridsson film och Olof Jönsson bilder från Ilnestorp. Lokalen blev välfylld med intresserade besökare.

a2-k.jpg

a1-k.jpg

a7-k.jpg
 
a3-k.jpg
 
a6-k.jpg
 
 
 
 
 

17 maj 2012  Byavandring, 20-årsjubileum vid Brydestuan på Erikstorp.

bryde-1-k.jpg

Trots regnskurar och svala vindar var uppslutningen vid årets byavandring stor. cimg0456-k.jpg

Karin Persson från Skånelin berättade och demonstrerade hantverket med linberedning för alla intresserade. Visningen skedde inne i linbastan eftersom en regskur gick över.

cimg0444-k.jpg

cimg0448-k.jpg

Linfrörepa   cimg0445-k.jpg

Bråkning     

Skäktning    cimg0450-k.jpg med skäktkniv.  Linet ligger över en skäktstol.

Linhäckla    linhackla-k.jpg  linet-k.jpg

Efter dragning av linet genom olika fina linhäcklor fås det färdiga linet klart att spinnas till tråd.

Hela proceduren beskrivs här  http://hem.passagen.se/kulturarv/linodling.html

Artikel i Kristianstadsbladet     http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1627184/Historisk-vandring-i-hallregn.html

 

Den årliga tipspromenaden genomfördes därefter genom skön bokskog i vårskrud av minst femtio personer. 

cimg0458-k.jpg

cimg0461-k.jpg

Sedvanlig korvgrillning och lotteri genomfördes i och mellan regnskurarna.

cimg0463-k.jpg

Efter denna trevliga byavandring återvände vi hem för att torka våra kläder.

 

 

12 maj  2012 Fixardag

Dagen bjöd på uselt väder med hård vind och regnskurar. En liten skara samlades ändå vid Byahuset/Missionshuset för at hjälpa till med fixandet. En skylift hade lånats in och Lars -Bertil Malmberg utförde stordåd i vindbyarna vid taknocken för att ersätta befintliga nockpannor som inte tätade mot övriga takpannor med bredare nockplåtar. Boel och Göran Karlsson körde igång grillen så att några korvar kunde beredas och slinka ned.

0422-k.jpg

0423-k.jpg0424-k.jpg

 

 

Ilnestorp 400 årsjubileum

Ilnestorp firade 400 årsjubileum med hemvändardag och jubileumsfest

lördagen den 17 augusti 2013 vid missionshuset. 

1.jpg

2.jpg

3.jpg 3

3c.jpg3c

3d.jpg3d

 

Ett flertal turer med höskrindor.

4.jpg4

5.jpg5

6.jpg6

 

a1.jpgA1

 

Den förträfflige Jill Lindgren, Tollarp förvandlade barnen till djur och "odjur" men bara i ansiktet.

a3.jpgA3

a4.jpgA4

a5.jpgA5

aa10.jpgAa10

aa12.jpgAa12

 

Hoppborgen

b1.jpgB1

b2.jpgB2

 

Ponyridning under handledning av Josefine Andersen, Sätaröd

h1.jpgH1

h2.jpgH2

 

Olof Jönsson visade och kommenterade  gamla bilder från Ilnestorp i missionshuset.

o1.jpgO1

o2.jpgO2

 

Tony Björk från Sydsvensk Arkelogi AB visade bilder och berättade om arkelogi och hur och när Skåne blev befolkat. Han "landade" så småningom i Ilnestorp och hade vissa belägg för att Ilnestorp kanske är äldre än 400år. (Se nederst i bild P4)

p1.jpgP1

p2.jpgP2

p3.jpgP3

p4.jpgP4

 

 

Jubileumsfesten  lördagen den 17 augusti 2013  hölls på "Leifs loge"  Ilnestorp.

 

Mat och dryck. q3.jpgQ3

q4.jpgQ4

 

Senare dans till Canyons orkester.

q5.jpgQ5

q6.jpgQ6

q7.jpgQ7

 

Ny ordförande Ilnestorps Byalag 18 april 2014

På styrelsemötet 18 april invaldes Martin Algotsson som ny ordförande till Ilnestorps byalag.

Martin Algotsson bor på Ilnestorpsvägen 350. Tel 044-140 64 20. 

 

 

Här avtackas avgående ordföranden Rolf Berntsson.

 

Valborgsfirande 2014

Bild från Valborgsfirandet, då "Ilnestorpakören" hade sitt första (orepeterade) framträdande under ledning av Martin Algotsson och Daniel Walfridsson.

 

Brand 7 juli 2014

Ilnestorpsvägen 537-77

Kallades i bygden för "Sissetorp" Ägs av Pederssens.  Används som fritidsfastighet.

Läs mer om olyckan här:

http://www.expressen.se/kvallsposten/sommarhus-brann-ner-efter-rejalt-askovader/

 537-77-k.jpg

/cimg1114br.jpg

 

Adventsammankomst Tisdagen 2:a december 2014

Uppslutningen blev stor och det blev trångt i lokalen.

 14-1224

2014:s Luciatåg förbereder sig

 14-1220

14-1221

 

Lucia-barnen sjöng vackert traditionella sånger

14-1227

 

Uttåg

14-1233

 

14-1234

 

Tollarps kyrkokör medverkade som vanligt med nya trevliga sånger.

14-1236

 

Efter andakt och kaffe med dopp utdelades lotterivinsterna.

"Vill du ha godis eller chokladasken?"

14-1237